Start Locals - Norrköpings kommun

- Norrköpings kommun

Välkommen till Norrköpings kommuns "samlingssida" hos Norrköping Gratistidning. Nedan listas deras senaste inlägg. I "sidofältet" till höger visas "Veckans annons" samt annan relaterad information. Besök Norrköpings kommuns egen hemsida - klicka på logotypen till höger.

Vårdnadshavare har mycket stort förtroende för Norrköpings förskolor

Årets förskoleenkät är nu genomförd och vårdnadshavare till barn i förskolan har fått möjlighet att delge sina synpunkter och upplevelser av verksamheten. Resultatet visar att vårdnadshavare har mycket stort förtroende för de kommunala förskolorna i Norrköping. Det pågår ett systematiskt kvalitetsarbete för att höja kvaliteten...

Långsiktiga satsningar på förskollärare och fritidspedagoger i Norrköpings kommun

I januari 2018 beslutade kommunstyrelsen om en extra lönesatsning på bland annat yrkesgrupperna förskollärare och fritidspedagoger i Norrköpings kommun. Satsningen ger under 2018 ett totalt löneutrymme på 4,7 % det vill säga cirka 13 miljoner kronor. – För oss är det viktigt att man har en...

Pressinbjudan: Första mötet med nystartat dansresidens – ”Norrköping Slow Clap”

Under 2018 är Norrköpings kommun tillsammans med Dans i Öst, Region Östergötland och Norrköpings riksteaterförening arrangörsvärdar för ett dansresidens i Norrköping. I samband med invigningen av Dansens vecka på lördag är det premiär för ”Norrköping Slow Clap”. Dansresidensets syfte är att synliggöra dansen i Norrköping...

Undersökningen av hur Norrköpings parker och grönområden används och upplevs är klar

Norrköpingsborna har via en enkät och i över 400 intervjuer gett svar på hur de använder Norrköpings grönområden och parker! Detta har bidragit till en sociotopkartering som även visar hur dessa områden kan utvecklas. Stadens parker och naturområden har inventerats av en landskapsarkitekt och över...

Norrköping välkomnar beskedet från regeringen om höghastighetståg

I dag kom beskedet att regeringspartierna är överens om hur man vill gå vidare med höghastighetstågen. Senast 2045 ska nya stambanor vara klara och nu bjuds allianspartierna och Vänsterpartiet in till samtal för att förverkliga planerna på snabbtåg. Dagen efter att regeringen presenterat sin vårbudget...

Pressinbjudan: Delegation från Kenya studerar Norrköpings miljö- och avfallshantering

Söndagen den 15 april kommer en delegation från Eldoret och Uasin Gishu County i Kenya till Norrköping för ett fem dagar långt besök. Syftet med besöket är att studera och utbyta erfarenheter om avfallshantering och miljöarbete på kommunal nivå. Sedan våren 2015 har Norrköping haft...

Pressinbjudan: Eberelever möter Försvarsmakten och dragracingstjärna

Elever på Ebersteinska gymnasiets fordons- och transportprogram samt industritekniska program träffar mekaniker och tekniker från Försvarsmakten. Dessutom kommer dragracingföraren Micke Kågered och visar upp sin Topfuel-dragster. Mekaniker och tekniker kommer att visa eleverna material och prata om hur det är att arbeta på Försvarsmakten. Micke...

​Pressinbjudan: Kommunala bolagens årsstämmodag

På tisdag den 17 april är det dags för årsstämmodag då Norrköpings kommuns bolag redovisar sitt verksamhetsår, dagsläget och framtiden. Årsstämmodagen är ett tillfälle att få en inblick i de kommunala bolagens verksamheter. Norrköpings kommuns bolagskoncern Norrköping Rådhus AB med dotterbolag bjuder in allmänheten och...

Information inför stadsplaneringsnämnd 17 april

Start av Inre hamnens andra etapp Inre hamnen har väckt ett stort intresse lokalt och nationellt. När etapp 1 nu går mot antagande och genomförande är förslaget att stadsplaneringsnämnden beslutar om att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en...

​Rapport om Samverkansteam vid separation pekar på minskat antal rättsliga konflikter

Idag presenterades en rapport gällande det projektarbete för Samverkansteam vid separation som pågått i landet under tre år, och där Norrköpings kommun har ingått. Rapporten visar bland annat att antalet vårdnadstvister som lyfts i Norrköpings Tingsrätt halverades under första halvåret 2017, vilket kan kopplas...