Start Locals - Norrköpings kommun

- Norrköpings kommun

Välkommen till Norrköpings kommuns "samlingssida" hos Norrköping Gratistidning. Nedan listas deras senaste inlägg. I "sidofältet" till höger visas "Veckans annons" samt annan relaterad information. Besök Norrköpings kommuns egen hemsida - klicka på logotypen till höger.

Aktivitetsdag för barn och unga med funktionsnedsättning

Söndagen den 16 september anordnas i Mässhallen en aktivitetsdag för barn och unga med funktionsnedsättning. Under dagen får deltagarna möjlighet att prova och få information om föreningsaktiviteter inom idrott och friluftsliv. Från och med den 1 januari 2018 har kultur- och fritidskontoret fått utökat uppdrag...

Pressinbjudan: Så blev resultaten för Norrköpings niondeklassare

Nu har betygen för vårterminen i årskurs 9 för eleverna i Norrköpings kommunala skolor sammanställts. Media inbjuds till en pressträff där resultaten presenteras och analyseras. Höstens betygsresultat visade på en förbättring av betygsstatistiken för niondeklassarna i Norrköpings kommunala skolor. Nu ska vårterminens resultat presenteras. Datum: måndag...

Pressinbjudan: Jonna Björnstjerna illustrerar karta över Vrinneviskogen

För att göra besöket i Vrinneviskogen extra spännande för yngre har kultur- och fritidskontoret tagit fram en karta som riktar sig till barn. Kartan är illustrerad av barnboksförfattaren Jonna Björnstjerna från Norrköping. Till kartan medföljer ett bingospel där tanken är att barnen ska leta reda...

Avgiftsfria färdtjänstresor för ungdomar under sommaren

Under sommaren får ungdomar som har rätt till färdtjänst avgiftsfria färdtjänstresor. Detta gäller för ungdomar i årskurs 6-9 i grundskolan och årskurs 1-2 på gymnasiet under perioden 13 juni till 21 augusti. Beslutet togs av tekniska nämnden i Norrköping idag. I december 2017 fattade regeringen...

De första har nu examinerats i den nya utbildningen

Idag, den 13 juni, får Norrköping 9 nyutexaminerade kockar. De är de första som gått det speciella yrkesprogrammet inom restaurang som är kombinerat med studier i svenska som andraspråk (SVA). Den gymnasiala yrkesutbildningen inom restaurang och livsmedel kombinerat med studier i svenska som andraspråk (SVA)...

Pressinbjudan: Invigning av ”Sommar i Vasaparken”

Fredag den 15 juni startar sommaren för Norrköpings Fritidsgårdar med en invigning i Vasaparken som följs av bland annat ”Vasaloppis”, fotbolls-VM på storbildsskärm och midsommarfirande med dans och tårta. Under samlingsnamnet ”Sommar i Vasaparken” erbjuder fritidsgårdsverksamheten i Norrköpings kommun ett femtiotal aktiviteter för barn och...

90 procent av yrkeseleverna från Ebersteinska gymnasiet går direkt till jobb

Nästa vecka är studentvecka i Norrköping. Av de elever som tar examen från något av Ebersteinska gymnasiets yrkesprogram går 90 procent direkt till ett jobb. Av eleverna som nästa vecka tar yrkesexamen inom inriktningarna transport, måleri, lastbil och mobila maskiner, karosseri och lack, mark och...

Kulturportalen tilldelas 1,1 miljoner kronor av länsstyrelsen

Länsstyrelsen har beslutat att tilldela Norrköpings kommun, 1,1 miljoner kronor till ”Kulturportalen – arrangörskap som en väg in i samhället”, ett delprojekt inom Musikhuvudstaden som utförs i samarbete med Filmföreningen Flimmer och Portalen. Den 7 juni beviljade länsstyrelsen i Jönköpings län 1 119 503 kronor...

Inför Stadsplaneringsnämnd den 12 juni.

Under stadsplaneringsnämnden den 12 juni kommer nämnden bland annat att diskutera planområdet Planen 4 inom stadsdelen Ektorp, som avgränsas av Skarphagsleden i norr och Ektorpsgatan i öster. Stadsplaneringsnämnden kommer att titta på detaljplanen. Syftet är att förtäta området genom att komplettera befintligt bostadsområde med fler...

Norrköpings Konstmuseum lanserar engelsk audioguide

Lagom till sommaren och turistsäsongen lanserar Norrköpings Konstmuseum en audioguide på engelska, ”Get to know the collection!”. Inramade av musik presenteras 20 konstverk och konstnärskap ur museets samling under två minuter var. Besökaren kan låna audioguiden gratis i museets reception och går sedan själv...